Bezpłatny urlop – kiedy pracodawca może na niego skierować?

Prawa urlopowe pracowników są regulowane kodeksem pracy, niemniej jednak można skorzystać nie tylko z płatnych dni wolnych. Istnieje również coś takiego jak urlop bezpłatny, o który zatrudniony sam może wnioskować, ale i w niektórych sytuacjach to szef decyduje się na skierowanie swego podwładnego na tego typu „wakacje” od pracy.
Warto pamiętać
Każdy zatrudniony powinien mieć świadomość, iż nie ma opcji zrezygnowania z przywileju do urlopu wypoczynkowego w momencie zatrudnienia na podstawie klasycznej umowy o pracę. Takie są regulacje ujęte w kodeksie pracy. Każdy sprawdź ofertę z zatrudnionych powinien mieć od szefa prawo do wykorzystania wolnych dni, jakie mu przysługują. Także na urlop można liczyć mając umowę o pracę w momencie narodzin dziecka, choroby bliskiego krewnego oraz śmierci członka rodziny.
Przerwa w pracy bez wypłaty
Jeżeli pracownik musi pilnie wyjechać, spotkały go niespodziewane okoliczności losowe, skomplikowana życiowa sytuacja, konieczne jest często wnioskowanie o bezpłatny urlop. To przerwa w pracy, w trakcie której nie dostaje się wynagrodzenia. By z tego prawa móc jednak skorzystać, niezbędne jest uzyskanie zgody od naszego przełożonego. W formularzu zaś powinny się pojawić imię i nazwisko oraz zajmowane przez pracownika stanowisko. Jest też opcja wysłania pracownika na urlop wypoczynkowy przez zatrudniającego go- na przykład w momencie trwania wypowiedzenia, ale nie ma nikt prawa przymuszać pracownika do pójścia na urlop bezpłatny. Ewentualnie, powiedzmy gdy jest trudna sytuacja finansowa firmy, szef może prosić swych podwładnych o to, żeby poszli na bezpłatny urlop.

Źródło: