Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie? Wyjątkowe okoliczności

Z reguły osoba zatrudniona w jakimś przedsiębiorstwie spodziewa się wraz z biegiem czasu i wydłużającym się stażem jego pracy w danym miejscu podwyżki swych początkowych zarobków. Niekiedy jednak sytuacja okazuje się wręcz odwrotna- zamiast zwiększenia wypłaty, dochodzi do jej pomniejszenia. Czy jest to zgodne z przepisami i kiedy może to nastąpić?
Wedle kodeksu
Zgodnie z kodeksem pracy, istnieje opcja redukcji https://janpolbis.pl/ pensji danego pracownika, ale tylko w pewnych, wybranych okolicznościach. Przykładem takich sytuacji jest zmiana kondycji finansowej firmy. Jeżeli pracodawca wykazuje pogarszające się wyniki prowadzonego przez siebie podmiotu, a nie chce zwalniać pracownika, może zaproponować mu opcję kontynuowania zatrudnienia, ale za niższe pieniądze. Trudności związane z kondycją finansową firmy są zdecydowanie najczęstszym powodem takich zachowań ze strony pracodawców.
Inna forma pracy
Zmiana wynagrodzenia na niekorzyść dla pracownika wynikać może również ze zmiany pełnionych przez niego obowiązków zawodowych, a w praktyce rozumie się to jako przeniesienie z danego stanowiska na drugie, które nie łączy się z takim jak do tej pory nakładem pracy, a przez to pensja jest mniejsza. Kiedy jednak takie przenosiny w ogóle wchodzą w grę? Przykładem jest chociażby przechodzenie choroby przez zatrudnionego, co uniemożliwia mu realizowanie pracy na dotychczasowej posadzie. Wówczas istnieje także opcja pobierania przez maksymalnie dwa lata zasiłku wyrównawczego.

Źródło: kwiaciarnia-slonecznik.pl – kwiaciarnia internetowa gdańsk