Dyskryminacja w pracy

Istnieje wiele rozmaitych form tak zwanej dyskryminacji zawodowej, przez co rozumie się niewłaściwe traktowanie pracownika. Wśród niestety coraz częściej występujących przejawów tego rodzaju zachowań, warto wyszczególnić dyskryminację bezpośrednią. Jest też opcja dyskryminacji pośredniej, która przejawia się w niesprawiedliwym, wręcz nierównym traktowaniu, jednakże te przypadki są dużo cięższe do udowodnienia, a jeszcze trudniejsze do uchwycenia. Nie rzucają się one gołym okiem, ale mogą wywołać naprawdę dużo nieprzyjemności dla osoby dyskryminowanej.
Po równo
Jeżeli pracodawca zatrudnia swych podwładnych w oparciu o klasyczną umowę o pracę, obowiązkowo powinien on zdecydować się na ich równe, jednakowe traktowanie. Nikt nie może odczuwać, iż jest oceniany w sposób niesprawiedliwy, czy też kolokwialnie mówiąc, że inni mają lepiej niż on. Nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia to, w jakim wieku są osoby zatrudnione, jaka jest ich płeć, wyznanie, czy są to osoby niepełnosprawne itd. Ponadto nie powinien pracodawca stawać na drodze do dalszego rozwoju zawodowego któregokolwiek ze swych podopiecznych. Odpada także ograniczenie opcji awansowania. Jeżeli jednak chociażby jedna z wyżej wymienionych form zachowania zalecanego u wzorowego pracodawcy nie zostanie spełniona, można mówić o dyskryminacji.
Najczęstsze przykłady
Wśród najbardziej pospolitych zachowań kwalifikowanych już do dyskryminacji bezpośredniej wyszczególnia się szeroko obecnie postępujący mobbing. Jest to lekceważenie, bagatelizowanie potrzeb pracowniczych, ubliżanie i wyzywanie podopiecznych, ale także grożenie im i szantażowanie ich bądź wymuszanie coś na nich, wpływając na nich w negatywny sposób pod katem emocjonalnym, jak i fizycznie się nad nimi znęcając. Często ludzie nie dostrzegają, iż pewne formy mobbingu pojawiają się płyty granitowe już na etapie formułowania ogłoszeń o pracę. W niektórych anonsach na wstępie jest wyszczególnione, że zgłoszenia będą rozpatrywane wyłącznie od osób o białym kolorze skóry, ludzi młodych, czy też jednej, konkretnej płci. Dyskryminacja często wiąże się też z zarobkami. Wykazują to chociażby dane statystyczne, jakie prezentują jasno- panowie zarabiają więcej niż panie, chociaż pełnią te same obowiązki i zajmują częstokroć dokładnie te same stanowiska.

Źródło: