Prawa matki pracującej

Spodziewasz się dziecka? A może już stałaś się szczęśliwą mamą? Jeżeli tak, koniecznie przeczytaj nasz tekst, jaki poświęcony będzie przywilejom rodzicielek pracujących.
Mama na urlopie
Każda kobieta, która urodziła dziecko i ma zatrudnienie w oparciu o standardową umowę o pracę, ma przywilej polegający na możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego. Jest to prawo, które regulowane jest formalnie w kodeksie pracy. Niemniej jednak nie można mówić o tym przywileju w momencie, kiedy w grę wchodzi przebywanie na urlopie bezpłatnym. Wyjątkiem jest takie porozumienie się z pracodawcą, iż szef oficjalnie zgodzi się na przerwanie wyżej wspomnianego domy z bali okrągłych urlopu. O tym, że płatna przerwa w pracy obowiązuje mówi natomiast artykuł 180 kodeksu pracy. Także i w tym kodeksie zapisane zostały konkretne przedziały czasowe charakteryzowanego tu świadczenia urlopowego. Otóż w praktyce urlop macierzyński rozumiany może potrwać:
– dwadzieścia tygodni – w sytuacji, gdy kobieta w trakcie jednorazowego porodu urodzi jedno dziecko,
– trzydzieści jeden tygodni – jeśli urodzi dwoje dzieci
– trzydzieści trzy tygodnie – jeśli urodzi troje dzieci przy jednym porodzie,
– trzydzieści pięć tygodni – przy urodzeniu podczas jednego porodu czworga dzieci,
– trzydzieści siedem tygodni – rodząc pięcioro bądź więcej dzieci przy jednym porodzie.
Z korzyścią dla ojca
Warto wspomnieć także o tym, iż kiedy wykorzystany zostanie okres czternastu tygodni urlopu macierzyńskiego, kobieta będąca matką ma prawo zrezygnowania ze swego przywileju oraz przekazania pozostałego okresu „wolnego” od pracy zawodowej ojcu dziecka. Wystarczy w tym celu sformułować pisemny wniosek i co za tym idzie złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty, które narzuca rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kobieta ma na to minimalnie siedem dni przed momentem powrotu do pracy.

Źródło: