Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kiedy?

Istnieje wiele sytuacji, często są to okoliczności losowe, w których niestety ale warto zdecydować się na rozwiązanie umowy w pracy i najbardziej polecaną formą dokonania tego okazuje się wówczas porozumienie stron. Jakie są to przypadki? Dowiesz się o tym, czytając niniejsze fragmenty tekstu. Zapraszamy do lektury.
Zgodnie z kodeksem pracy
O porozumieniu stron mówią aktualnie obowiązujące przepisy, a dokładniej tej tematyce poświęcony został artykuł 30 kodeksu pracy. Zgodnie z tymi regułami, jako porozumienie stron rozumie się ugodowe rozwiązanie współpracy, za zgodą obu stron- zarówno pracownika, jak witamina b12 tabletki także pracodawcy. Po co to jest i na czym to w praktyce polega? Różnica pomiędzy rozwiązaniem umowy klasycznie, a poprzez porozumienie stron opiera się zwłaszcza na konieczności i jej braku w zakresie zachowywania okresu wypowiedzenia. I tak, przy charakteryzowanej tu formie rozstawania się pracownika z przełożonym za obopólną zgodą, nie ma potrzeby uwzględniania okresu wypowiedzenia. To bardzo istotne zwłaszcza w sytuacji, kiedy w grę wchodziło długotrwałe zatrudnienie – wówczas okres wypowiedzenia niekiedy sięga nawet trzech miesięcy.
Przykładowe sytuacje
Bodźcem skłaniającym pracownika do zaproponowania pracodawcy rozwiązanie umowy za porozumienie stron to między innymi natychmiastowa propozycja nowej pracy. Jeśli kolejny etat nie będzie na nas czekać, warto zaryzykować i zdecydować się na taką formę ugodowego rozstania się swemu http://plisy-rolety.pl dotychczasowemu szefowi. Niekiedy do takich kolei losu zmusza nas sytuacja rodzinna. Przykładem może być przeprowadzka, czy nawet zachorowanie na poważne schorzenie kogoś bliskiego, co uniemożliwia nam dalsze pracowanie, a zmusza nas do rozpoczęcia jak najszybciej opieki nad krewnym.

Źródło: