Skończyłeś pracować? Sprawdź, na co możesz liczyć

Brak zdolności do pracy, z jakiegokolwiek powodu, jest często równoznaczny z możliwością uzyskiwania rozmaitych rodzajów świadczeń. Wszystko to jest jednakże możliwe w sytuacji, kiedy jako pracownicy byliśmy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. A zatem- co i kiedy po jej wygaśnięciu? Spójrz poniżej.
Zasiłek dla bezrobotnych
Osoby bezrobotne w pewnych okolicznościach mają prawo do ubiegania się o wypłacenie im zasiłku. Świadczenie to jest regulowane poprzez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z takiego przywileju można skorzystać w momencie, gdy się jest zarejestrowanym w urzędzie pracy. Pomoc materialna przysługuje wtedy przez sześć – dwanaście miesięcy. Dodatkowy warunek, to pracowanie przez minimalnie rok. W grę wchodzi tu zarówno pracowanie w oparciu o umowę o pracę, jak także umowę agencyjną, prowadzenie działalności gospodarczej, czy też pracowanie na zlecenie.
Zasiłek chorobowy
Na to świadczenie mogą liczyć wszyscy ci, którzy mieli ubezpieczenie chorobowe minimum przez trzydzieści dni bądź dziewięćdziesiąt dni – w zależności od tego, czy mowa o składce obowiązkowej, czy też składkach dobrowolnych. Taki przywilej jest regulowany poprzez ustawę o http://www.splywy.kajakowe.eu/kat/splywy-kajakowe/splywy-kajakowe—czarna-hancza świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Istotne jest jednakże stwierdzenie, iż nie traci swej aktualności zwolnienie lekarskie nawet po zakończeniu formalnie zatrudnienia, ale pod warunkiem, iż niezdolność do wykonywania pracy ciągnie się minimalnie trzydzieści dni i ujawnia się do dwóch tygodni bądź trzech miesięcy po oficjalnym zakończeniu umowy z pracodawcą.

Źródło: tworzenie logo