Wszystko o obowiązkowych badaniach lekarskich do pracy

Kiedy podejmujesz pracę na danym stanowisku w oparciu o umowę o prace, koniecznie powinieneś przynieść swemu przyszłemu pracodawcy właściwe zaświadczenie od lekarzy medycyny pracy potwierdzające Twą zdolność do wykonywania danych obowiązków zawodowych.
Kiedy badania?
Badania lekarskie to nic innego jak orzeczenie specjalistów o braku występowania u danego kandydata do pracy jakichkolwiek przeciwwskazań do rozpoczęcia zatrudnienia w danym charakterze. Wystawianiem takich formalnych papierów zajmuje się natomiast ekspert zwany lekarzem medycyny pracy. Nie musi za to płacić pracownik, gdyż koszty badań leżą po stronie pracodawcy. Badania są narzucone na podstawie projekt zagospodarowania sklepu obowiązujących przepisów prawnych, a dokładniej wynikają one z artykułu 211 kodeksu pracy. Generalnie, z zapisów tych wynika jednoznacznie, iż wszyscy, którzy są zatrudniani w oparciu o umowę o pracę, muszą mieć aktualne badania lekarskie.
Umowa –zlecenie a badania
Tak jak w przypadku umowy o pracę skierowanie pracownika na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy są obligatoryjne, tak w przypadku realizacji obowiązków zawodowych w oparciu o umowę-zlecenie już nie jest to wymóg, chociaż jak najbardziej jest to wskazane. W gestii zleceniodawcy jest http://boconceptgdynia.pl/produkty/dodatki/ indywidualne zalecenie wobec przyszłego zleceniobiorcy, aby ten poddał się badaniom. Zawsze jednak to pracodawca powinien zapłacić za tego rodzaju porady medyczne w przypadku umowy o pracę, a przy umowie – zlecenie może być różnie. Obie strony zawierające współpracę powinny się skonsultować, kto ponosi koszty. Dobrze jest też wzmiankę o ostatecznych ustaleniach zawrzeć w umowie.

Źródło: http://plisy-rolety.pl