Jak dzieli się giełda towarowa?
Jak dzieli się giełda towarowa?

Jak dzieli się giełda towarowa?

Jeżeli mowa o giełdzie towarowej, to jest to na dziś dzień, podobnie zresztą jak i ogólnie sam termin giełda, bardzo szerokie pojęcie. Bazuje ona przede wszystkim na takich zasadach jak między innymi selekcja pod kątem wielorakich kryteriów do jakich zalicza się chociażby przedmiot obrotowy. Więcej dowiesz się na ten temat w dalszych akapitach naszego autorstwa.

gumy czarne alt="Zbiory rolnika, warzywa i orzechy" width="960" height="717" />
Otóż do powszechnie proponowanych kryteriów podziału wewnętrznego w zakresie giełd zalicza się wspomniany już we wstępie tego artykułu czynnik jakim jest przedmiot obrotów. Biorąc go pod uwagę można mówić o wyselekcjonowaniu paru istotnych typów giełd. W szczególności trzeba tu mieć na względzie giełdy towarowe, ale także i giełdy pieniężne, które Peleryna nadruki na dziś dzień są bardzo szeroko rozpowszechnione. Dodatkowo, nie zapominajmy także o giełdach usługowych oraz giełdach o zasięgach- międzynarodowym, czyli pozakrajowym i krajowym. W kontekście wyżej wymienionej giełdy towarowej dobrze byłoby postawić na charakterystykę obejmującą handel towarami masowej produkcji, w tym takie są to produkty, które odznaczają się typowymi cechami. Niemniej jednak nie zapominajmy, że częstokroć dla określenia giełda towarowa funkcjonuje jego synonimiczne nazewnictwo a więc giełda rolna. Warto także podkreślić i wyszczególnić dokładnie czym w praktyce okazuje się być giełda pieniężna. Mowa tu między innymi o giełdzie, w obrębie której obraca się dewizami, kruszcami, ale także papierami wartościowymi. W dalszych tekstach kolejne charakterystyki dalszego podziału giełd.
Autor artykułu:

Zobacz stronę autora: tłumaczenia na język francuski