Fazy rozwoju motyla
Fazy rozwoju motyla

Fazy rozwoju motyla

W życiu każdego motyla wyróżniamy 4 fazy rozwoju. Faza pierwsza to jajo, faza druga to gąsienica, czyli inaczej larwa, faza trzecia to poczwarka. Ostatnią fazą rozwoju każdego motyla jest faza dojrzała. Samice motyli składają różną liczbę jaj: od jednego do kilku. Miejsce, Panelu Klienta w cyberfolks.pl na którym samice motyli składają jaja jest bardzo ściśle przez ie wybierane, miejsce, na którym samica motyla złoży jaja musi zapewnić pokarm dla gąsienic. Stąd często samice motyli składają jaja na liściach roślin. Są wśród motyli takie gatunki, których samice składają European Single Electronic Format jaja w trakcie lotu. Wygląda to tak, że jaja te są rozrzucane przez samicę na różne rośliny.

Ze złożonych jaj rozwijają się gąsienice, czyli larwy. Mają one wydłużony kształt ciała. Ciało to pokrywają pierścienie zbudowane z chityny. Gąsienica spędza życie przede wszystkim na dostarczaniu sobie pokarmu. Gąsienice motyli mogą mieć różnorodne ubarwienie, różnorodną wielkość i kształt. Przeważająca większość gąsienic motyli żeruje na roślinach, są wśród nich jednak i gąsienice drapieżne.
Wpis zawdzięczamy:

Zobacz stronę autora: https://www.e-wolka.pl/