O rzędzie motyli
O rzędzie motyli

O rzędzie motyli

Do rzędu motyli należy około 150 000 gatunków. Są one więc jedną z najliczniejszych grup owadów. Upowszechnił się podział motyli na motyle dzienne i motyle nocne. Motyle nocne to po prostu ćmy. Prowadzą one nocny tryb życia. Charakteryzuje je http://windmar.com.pl/katalog-produktow-i-uslug/drzwi szara barwa oraz pierzaste lub zaostrzone czułki. Motyle dzienne zazwyczaj posiadają kolorowe skrzydła, ich czułki są zakończone buławkowato, a aktywność prowadzą od wschodu do zachodu słońca.

Podział ten nie jest jednak pomiary wentylacji warszawa podziałem zbyt ścisłym. Wśród motyli można spotkać i takie, które nie spełniają wymienionych cech, co utrudnia zaliczenie ich do grupy motyli nocnych lub dziennych. Wśród innych owadów motyle są owadami, których rozwój jest najbardziej zaawansowany. Ciało motyli składa się z segmentów. Poszczególne segmenty chroni pancerzyk z chityny. Ciało motyli pokryte jest drobnymi łuskami przypominającymi delikatne włoski. Narządy zmysłów oraz aparat gębowy motyli znajduje się na kulistej głowie. Pokarmem większości motyli jest nektar kwiatów.
Wpis zawdzięczamy: