O rzędzie motyli
O rzędzie motyli

O rzędzie motyli

Do rzędu motyli należy około 150 000 gatunków. Są one więc jedną z najliczniejszych grup owadów. Upowszechnił się podział motyli na motyle dzienne i motyle nocne. Motyle nocne to po prostu ćmy. Prowadzą one nocny tryb życia. Charakteryzuje je szara barwa oraz pierzaste lub zaostrzone czułki. Motyle dzienne zazwyczaj posiadają kolorowe skrzydła, ich czułki są zakończone buławkowato, a aktywność prowadzą od wschodu do zachodu słońca.

Podział ten nie jest jednak podziałem zbyt ścisłym. Wśród motyli można spotkać i takie, które nie spełniają wymienionych cech, co utrudnia zaliczenie ich do grupy motyli nocnych lub dziennych. Wśród innych owadów motyle są owadami, których rozwój jest najbardziej zaawansowany. Ciało motyli składa się z segmentów. Poszczególne segmenty chroni pancerzyk z chityny. Ciało motyli pokryte jest drobnymi łuskami przypominającymi delikatne włoski. Narządy zmysłów oraz aparat gębowy motyli znajduje się na kulistej głowie. Pokarmem większości motyli jest nektar kwiatów.
Wpis zawdzięczamy: