Różne rodzaje motyli
Różne rodzaje motyli

Różne rodzaje motyli

Motyle są tym rzędem owadów, który żyje we wszystkich rejonach kuli ziemskiej, za wyjątkiem obszarów przylegających do bieguna północnego i bieguna południowego. Motyle możemy spotkać nawet w Arktyce. Największa ilość motyli występuje jednak w krajach tropikalnych. Duża liczba motyli spotykana jest rzeczoznawca majątkowy Katowice także w Europie. Środowisko życia motyli jest bardzo różnorodne. Są wśród nich gatunki, które spotkamy jedynie na obszarach górskich, są jednak i takie, które żyją w środowisku wodnym.

Jedynym środowiskiem, w którym do jak wybrać ubezpieczenie samochodu tej pory nie spotkano motyli są morskie wody. Na świecie spotykamy motyle dzienne i motyle nocne (ćmy). Motyle te różnią się pomiędzy sobą trybem życia, który prowadzą oraz kształtem czułków. Motyle dzienne od motyli nocnych różni także sposób w jaki ułożone są ich skrzydła, także samo budowa skrzydeł jest różna. Przyjęło się uważać, że ćmy są ubarwione na szaro, jednak na świecie żyją gatunki motyli nocnych ubarwionych równie kolorowo, jak motyle dzienne. I odwrotnie, można spotkać szare motyle dzienne.
Wpis zawdzięczamy: